skip to Main Content

Centrale richtlijnen

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt”van het KNGF/ NPCF. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons registratie (WPR). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Gelijkwaardige relatie

Fysiotherapie Nieuw Sloten handelt tevens volgens de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). In de WGBO zijn recht op informatie, het toestemmingsvereiste, het medisch dossier en recht op inzage, recht op privacy, de rechten en plichten van de hulpverlener en het klachtrecht geregeld. Het vastleggen van rechten en plichten vormen de basis voor een meer gelijkwaardige relatie tussen patiënt en hulpverlener.

Wij zijn open. Behandelingen op de praktijk, aan huis en via videobellen zijn mogelijk volgens de richtlijnen van het RIVM. Graag eerst bellen, Appen of mailen.
+
Afspraak maken